#OstanimoOdgovorni

Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Trilj za pedagošku godinu 2020./2021.

06.05.2020.
Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Trilj za pedagošku godinu 2020./2021. Photo by La Rel Easter on Unsplash

Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i čl. 4. Pravilnika o upisu i  načinu ostvarivanja prednosti pri upisu  djece u predškolsku ustanovu Dječji vrtić Trilj, objavljuje

OBAVIJEST
o upisu djece u Dječji vrtić Trilj
za pedagošku godinu 2020./2021.

I. Upisi se provode od 18. do 29. svibnja 2020. svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 15,00 sati u Dječjem vrtiću Trilj – Trilj, A. Starčevića 15.

Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području grada Trilja. U vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31.08.2020.g navršilo 3 (tri) godine života.

II. Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:

a) Osnovna dokumentacija

 1. Zahtjev za upis djeteta za 2020./2021. pedagošku godinu
 2. Presliku rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih ( bez obzira na datum izdavanja dokumenta )
 3. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
 4. Potvrda o zaposlenosti roditelja – Potvrdu uzeti na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
 5. Potvrda liječnika o zdravstvenom stanju

b) Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu: (prema čl.20.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Trilj)

 1. za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavca o zaposlenju i preslika prijave na HZMO
 2. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu HRVI
 3. za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem: potvrda poslodavca o zaposlenosti roditelja (preslika prijave na HZMO) te presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 4. za dijete samohranog zaposlenog roditelja:potvrda poslodavca o zaposlenosti roditelja (preslika prijave na HZMO) te smrtni list za drugog roditelja, rodni list ili potvrda o nestanku
 5. za obitelj s troje ili više djece : rodni listovi ostale djece
 6. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju djeteta (preslika), ostalu medicinsku dokumentaciju
 7. za dijete u godini prije polaska u školu: rodni list
 8. za dijete iz udomiteljske obitelji:presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 9. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: rješenje o pravu na doplatak za djecu
 10. za dijete kome su oba roditelja redovni studenti: potvrda s fakulteta

III. Rok i mjesto objave rezultata upisa i način ostvarenja upisa

Odluke  Komisije za upis  djece objavit će se javno na oglasnoj ploči i   web stranici vrtića, najkasnije do 19. lipnja 2020. g.

Za djecu koja pohađaju Vrtić, potrebno je obnoviti upis kod odgojitelja, te priložiti dokumente ukoliko je došlo do promjena

IV.Prava sudionika u postupku upisa

Na odluku  Komisije podnositelji zahtjeva imaju pravo žalbe, koju mogu podnijeti Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i web stranici  Vrtića. Žalbe se zaprimaju u uredu za računovodstvo vrtića.

Ravnateljica: Ankica Lukić

Zahtjev za upis 2020./2021.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.