#OstanimoOdgovorni

Poziv na 25. sjednicu Gradskog vijeća

21.12.2020.

Na temelju članaka 55., 56. i 57. Poslovnika gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik grada Trilja“ broj 03/09, 01/13 i 02/18) Predsjednica Gradskog vijeća grada Trilja saziva 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan 23. prosinca 2020. godine (srijeda).

Sjednica će se održati u kino dvorani, Ulica Poljičke republike 17, Trilj s početkom u 17:00 sati.

Dnevni red

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Trilja
 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2019. godinu
 3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Trilja za 2020. godinu
 4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Trilju za 2020. godinu
 5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Trilja za 2020. godinu
 6. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Trilja za 2020. godinu
 7. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Trilja za 2020. godinu
 8. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i zaštiti kulturne baštine Grada Trilja za 2020. godinu
 9. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Trilja za 2020. godinu
 10. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu i rekreaciji Grada Trilja za 2020. godini
 11. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba-ostale tekuće i kapitalne donacije Grada Trilja za 2020. godinu
 12. Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2021. godinu
 13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trilja za 2021. godinu
 14. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Trilju za 2021. godinu
 15. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Trilja za 2020. godinu
 16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Trilj“ Trilj
 17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Trilj
 18. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – puta dio k.č. br. 4050 k.o. Košute u površini od 1087 m2

Dnevni red 25. sjednice GV

Napomena:
Amandmane na prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2021. godinu moguće je dostaviti u pisanom obliku na protokol gradske uprave najkasnije do 22. prosinca 2020. do 15:00 sati.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.